Drukuj

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych jest Spółka TB Alces z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Zwierzynieckiej 10, NIP: 2090000647, KRS: 0000270647. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja usługi pośrednictwa w ubieganiu się o wizę lub promesę wizową.

Administrator zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych klienta zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej: RODO).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta wyłącznie w celu realizacji usługi pośrednictwa wizowego. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane podmiotom trzecim w calach marketingowych lub innych nie związanych z realizacją umowy.

Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne. Klient ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania w dowolnym momencie zgłaszając żądanie drogą mailową na adres info@tbalces.com

 

TB ALCES
Wrocław

ul. Kuźnicza 11-13
50-138 Wrocław
tel. 71 342 14 17
fax 71 343 69 08
info@tbalces.com

TB ALCES
Poznań

ul. Zwierzyniecka 10
60-813 Poznań
tel. 61 847 40 34
fax 61 847 40 31
poznan@tbalces.com

TB ALCES
Warszawa

ul. Żurawia 6/12
p. 510, V piętro
00-024 Warszawa
tel/fax 22 826 10 74
warszawa@tbalces.com

TB ALCES
Kraków

ul. Krzywa 6 lok. 10 (wejście z ulicy)
31-143 Kraków
tel/fax 12 341 41 47
kakow@tbalces.com        

 

  ul.Bukowska 82-84
(vis a vis Konsulatu FR)
60-396 Poznań
tel. 61 866 69 26
bukowska@tbalces.com